Tehnički podaci

Tehnički podaci 2017-10-10T09:37:05+00:00

Osnovne tehničke upute

Unutarnja vrata mogu se brzo i jednostavno montirati s poliuretanskom pjenom. Prije montaže vrata moraju biti zidovi do kraja obrađeni u okviru potrebnih dimenzija. Zid i rubovi zidnog otvora moraju biti ravni, paralelni i moraju stajati u okomitoj odnosno vodoravnoj ravnini. Podne letvice ne smiju biti pričvršćene neposredno na objema stranama otvora. U slučaju izvedbe zidnog otvora s podnim pragom ili u slučaju nestandardnih mjera otvora posavjetujte se s našim prodavačem.

Prodajni je program definiran u cjeniku.

Dimenzije vrata

Priprema zidnih otvora

Smjer otvaranja

Sastav vratnih krila

Rubovi vratnih krila

Presjeci dovratnika

Pozicije praga

Minimalni zidni zub za montažu dovratnika